http://pskovrajon.reg60.ru/spravochniki/telefonnyi-spravochnik

Телефонный справочник